Terapi & samtalsstöd för vuxna

Jag arbetar med terapeutiska tekniker baserade på KBT och ACTInom KBT och ACT arbetar man med kopplingen mellan tankar-känslor-handlingar. Behandlingen söker strategier för att möjliggöra tanke- och beteendeförändringar som minskar dina problem och som stärker din förmåga att hantera din livssituation. Mellan besöken arbetar du kanske med hemuppgifter som vi tillsammans kommer överens om. Terapi passar dig som lider av oro, panik, stress, depression, fobi, tvång eller smärta. 

Samtalsstöd är för dig som behöver någon att prata med, men som inte är i behov av strukturerad terapi. Det kan gälla sorg, kris, sjukdom, relationsproblematik eller problem på arbetet. Grunden i vårt gemensamma arbete är då det enkla empatiska och reflekterande samtalet med fokus på de resurser du har i din tillvaro, i ditt nätverk och inom dig själv. 

Under de första 1-3 samtalen kartlägger vi tillsammans det du önskar få hjälp med. Förutom intervju som teknik så använder jag ibland också självskattningsformulär. 

Samtalsstöd barn & ungdomar

Jag samtalar med din tonåring om depression, oro och ångest, men också om livet krackel som hör utvecklingen till och som riskerar att ta över livsutrymmet. Det kan handla om utanförskap, skolproblem, bekymmer med kompisar eller familjeproblematik.

Under de första 1-3 samtalen kartlägger vi tillsammans vad barnet behöver hjälp med. Förutom intervju som teknik så använder jag ibland också självskattningsformulär. Beroende av ålder och problematik kan förälder delta i kartläggningssamtal. Den inledande bedömningen och planen för fortsatt kontakt delges förälder, med beaktande av behov, barnets egen vilja och ålder. Regelbunden återkoppling sker till förälder och när behov finns bjuds förälder också in för handledning/föräldrastöd. 

Observera att jag tar emot barn 10 år och äldre för samtalsstöd. Barn och ungdomar under 18 år ska ha godkännande av målsman för samtalsstöd hos Dandelia. 

Föräldrastöd

Föräldrastöd erbjuds dig eller er som har tankar och känslor kring föräldraskap och uppfostringsfrågor. Behovet av stöd kan bero till exempel på att du som förälder funderar över hur du ska klara vardagen med barn eller ungdomar med funktionsnedsättningar eller utåtagerande beteende. Det kan också handla om att du är ensam med oro för ditt barn. 

Du eller ni som föräldrapar är varmt välkomna till mig för samtal kring känslor och tankar kopplade till både det lilla och det stora barnets utmaningar och kring föräldraskapet. Under det första samtalet berättar du om din och din familjs situation. Under följande samtal funderar vi tillsammans över vad du själv behöver för att må bra och orka, hur du kan hantera vardagen i hemmet, främja det positiva samspelet och en skapa en varm och god kommunikationen med ditt barn samt hur du bäst stödjer barnet.

Föräldrastöd kan med fördel kombineras med samtalsstöd för barn och ungdomar. 

Parterapi

Är ni intresserade av att gå i parterapi? Jag erbjuder kostnadsfri parterapi under vårterminen 2022 inom ramen för den psykoterapiutbildning som jag läser. 

Jag får handledning på terapin utgående från ljudinspelning. 

Kontakta mig för att diskutera ert behov!

Parterapi erbjuds utgående från Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). Läs mer om IBCT under fliken ”Om”. 

Tips!

Är ni intresserade av att pröva på grunderna i IBCT på egen hand? Ladda ner appen Birds Relations (finns kostnadsfritt på svenska). 

Ni kan också läsa följande bok: Burman m.fl. (2018). Närmare varandra: nio veckor till en starkare parrelation. Natur & Kultur. 

FAMILJETERAPI

Familjeterapi kommer att erbjudas utgående från en integrativ modell baserad på KBT, ACT och EFFT. Läs mer om metoderna under fliken ”Om”.

Online terapi & samtalsstöd

Terapi, samtalsstöd och föräldrastöd erbjuds personer som är boende i hela svenskfinland. Om du befinner dig utanför Åland, eller bor på Åland men föredrar att träffas online, så erbjuder jag online terapi och samtalsstöd. Jag skickar en länk till din mail som du enkelt kan öppna från din dator eller platta. 

Pris

  Terapi & samtalsstöd för vuxna

  75 €/50 minuter

  Samtalsstöd för barn & ungdomar

  75 €/50 Minuter

  Föräldrastöd

  75/90 €/50 minuter

  75 € för en person, 90 € för par.

  Parterapi

  Erbjuds från och med våren 2022

  Familjeterapi

  Erbjuds från och med hösten 2022

Priserna är inklusive moms. Vi träffas i min lokal eller online. Jag gör hembesök på förfrågan. Vid hembesök tillkommer en kostnad. 

Faktura skickas till din mail efter varje besök. För fakturering per post tillkommer en kostnad på 3 €.

Avbokning på grund av förhinder eller sjukdom ska göras via e-post till [email protected] senast 24 timmar innan avtalad tid. Vid senare avbokning eller uteblivet besök debiteras fullt pris.