TERAPI & SAMTALSSTÖD

Behöver du någon att prata med om livets förvecklingar? Är det kö till primärvården, psykiatrin eller hittar du inte rätt inom den offentliga servicen? Kanske din tonåring inte vill gå till skolkuratorn men är i  behov av stöd? Är du orolig för ditt barn eller är föräldrarollen en utmaning? Då har du hittat rätt! 

Jag arbetar med beteende och utveckling utgående från ett systemteoretiskt och salutogent perspektiv, dvs med tonvikt på sammanhang och friskfaktorer. Jag arbetar också med terapeutiska tekniker utgående från Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). KBT och ACT är moderna terapiformer med starkt vetenskapligt stöd som lämpar sig bra för de flesta problem. (Läs mer om KBT och ACT under fliken ”Om”). 

Covid-19: Vi sitter på avstånd under samtalen och områden som stolar, kran och handtag desinficeras mellan varje besök. Det finns tillgång till handsprit i lokalen. Avboka ditt besök vid förkylningssymtom. 

Terapi & samtalsstöd för vuxna

Behöver du någon att prata med? Upplevelser av ångest, oro, panik, depression, sorg, kris, utmattning, smärta, egen eller andras sjukdom, stress, komplicerade relationer och våld eller övergrepp gör livet och vardagen onödigt tung. Livet går upp och ner – ibland behöver vi någon som lyssnar. 

Under de första 1-3 samtalen kartlägger vi tillsammans det du önskar få hjälp med. Förutom intervju som teknik så använder jag ibland också självskattningsformulär. När du mår dåligt så räcker många gånger det klassiska samtalsstödet där du får berätta och någon lyssnar. Grunden i vårt gemensamma arbete är då det enkla empatiska och reflekterande samtalet med fokus på de resurser du har i din tillvaro, i ditt nätverk och inom dig själv. 

När det hjälper dig och din individuella problematik, och om du önskar det, så tillämpar jag också utgående från en gemensam målsättning med behandlingen tekniker från KBT/ACT. Inom KBT/ACT arbetar man med kopplingen mellan tankar-känslor-handlingar. Behandlingen söker strategier för att möjliggöra tanke- och beteendeförändringar som minskar dina problem och som stärker din förmåga att hantera din livssituation. Mellan besöken arbetar du kanske med hemuppgifter som vi tillsammans kommer överens om.

Samtalsstöd för barn & ungdomar

Mår din tonåring dåligt? Det är inte lätt att vara tonåring. Förväntningarna på att vara perfekt är stora. Skolarbetet kräver allt mer och relationer kan kännas svåra. Depression och nedstämdhet är vanligt.

Jag samtalar med din tonåring om livets krackel och problematik som hör utvecklingen till eller som riskerar förvärras och ta över livsutrymmet. Det kan handla om till exempel depression, ångest, oro, sorg, kris, våld, utanförskap, skolproblem, npf-problematik, familjeproblematik eller utåtagerande beteende.

Under de första 1-3 samtalen kartlägger vi tillsammans vad barnet behöver hjälp med. Förutom intervju som teknik så använder jag ibland också självskattningsformulär. Beroende av ålder och problematik kan förälder delta i kartläggningssamtal. Den inledande bedömningen och planen för fortsatt kontakt delges förälder, med beaktande av behov, barnets egen vilja och ålder. Regelbunden återkoppling sker till förälder och när behov finns bjuds förälder också in för handledning/föräldrastöd. 

Observera att jag tar emot barn 10 år och äldre för samtalsstöd. Barn och ungdomar under 18 år ska ha godkännande av målsman för samtalsstöd hos Dandelia. 

Föräldrastöd

Känner du dig ensam med oro för ditt barn? Helst skulle man som förälder vilja se sina barn glida genom livet på en räkmacka, men så ser inte verkligheten alltid ut. 

Lider ditt barn eller din tonåring av ångest, depression eller annat psykiskt illamående? Är han eller hon utsatt för mobbning eller har skolproblem? Har du funderingar kring hur du ska klara vardagen med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, annat handikapp eller som har ett utåtagerande beteende? Är relationerna i familjen påverkade av ständigt tjat och konflikter? 

Du eller ni som föräldrapar är varmt välkomna till mig för samtal kring känslor och tankar kopplade till både det lilla och det stora barnets utmaningar och kring föräldraskapet. Under det första samtalet berättar du om din och din familjs situation. Under följande samtal funderar vi tillsammans över vad du själv behöver för att må bra och orka, hur du kan hantera vardagen i hemmet, öka det positiva samspelet, skapa en varm och god kommunikationen med ditt barn och hur du bäst stödjer barnet.

Föräldrastöd kan med fördel kombineras med samtalsstöd för barn och ungdomar. 

Parterapi

Parterapi kommer att erbjudas utgående från metoden Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). Läs mer om metoden under fliken ”Om”. 

Boende i svenskfinland

Terapi, samtalsstöd och föräldrastöd erbjuds personer som är boende i hela svenskfinland.

Samtal med personer som befinner sig utanför Åland sker online. Jag skickar en länk till din mail som du enkelt kan öppna från din dator eller platta utan att ladda ner något program. 

Pris

  Terapi/samtalsstöd för vuxna

  65 €/50 minuter

  I Dandelias lokal i Mariehamn eller online (hembesök kan göras på förfrågan)

  Samtalsstöd för barn & ungdomar

  65 €/50 Minuter

  I Dandelias lokal i Mariehamn eller online (hembesök eller träffar på andra ställen kan göras på förfrågan)

  Föräldrastöd

  65/80 €/50 minuter

  65 € för en person, 80 € för par. I Dandelias lokal i Mariehamn eller online (hembesök kan göras på förfrågan)

  Parterapi

  På kommande

Övrigt

Priserna är inklusive moms. Vid hembesök tillkommer en kostnad om 10 €/besök.

Faktura skickas till din mail efter varje besök.

Avbokning på grund av förhinder eller sjukdom ska göras via e-post till [email protected] senast 24 timmar innan avtalad tid. Vid senare avbokning eller uteblivet besök debiteras fullt pris. 

Vid online träffar skickar jag en länk till din mail som du enkelt kan öppna från din dator eller platta utan att ladda ner något program.