Terapi & samtalsstöd för vuxEN

Jag arbetar med terapeutiska tekniker baserade på KBT och ACTInom KBT och ACT arbetar man med kopplingen mellan tankar-känslor-handlingar. Behandlingen söker strategier för att möjliggöra tanke- och beteendeförändringar som minskar dina problem och som stärker din förmåga att hantera din livssituation. Mellan besöken arbetar du kanske med hemuppgifter som vi tillsammans kommer överens om. Terapi passar dig som lider av oro, panik, stress, depression, fobi eller tvång. 

Samtalsstöd är för dig som behöver någon att prata med, men som inte är i behov av strukturerad terapi. Det kan gälla sorg, kris, sjukdom, relationsproblematik, föräldraskapsfrågor eller problem på arbetet. Grunden i vårt gemensamma arbete är då det enkla empatiska och reflekterande samtalet med fokus på de resurser du har i din tillvaro, i ditt nätverk och inom dig själv. 

Under de första 1-3 samtalen kartlägger vi tillsammans det du önskar få hjälp med. Förutom intervju som teknik så använder jag ibland också självskattningsformulär. 

Samtalsstöd FÖR ungdom

Jag samtalar med din tonåring om depression, oro och ångest, men också om livet krackel som hör utvecklingen till och som riskerar att ta över livsutrymmet. Det kan handla om utanförskap, skolproblem, bekymmer med kompisar eller familjeproblematik.

Under de första 1-3 samtalen kartlägger vi tillsammans vad barnet behöver hjälp med. Förutom intervju som teknik så använder jag ibland också självskattningsformulär. Beroende av ålder och problematik kan förälder delta i kartläggningssamtal. Den inledande bedömningen och planen för fortsatt kontakt delges förälder, med beaktande av behov, ungdomens egen vilja och ålder. Regelbunden återkoppling sker till förälder och när behov finns bjuds förälder också in för handledning/föräldrastöd. 

Observera att jag tar emot barn 12 år och äldre för samtalsstöd. Barn och ungdomar under 18 år ska ha godkännande av målsman för samtalsstöd hos Dandelia. 

Ångestskola för ungdom med föräldrar

Ångestskolan innebär tre strukturerade samtal och passar ungdomar som ofta upplever oro i olika sammanhang och som till exempel har problem med relationer, att gå till skolan eller att testa nya saker som följd. Skolan passar både för neurotypiska ungdomar och för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.

Ångestskolan är en psykoedukativ insats baserad på KBT. Enklare sagt så betyder det att ungdomen med ångest tillsammans med sina föräldrar lär sig vad ångest är, hur ångest fungerar och hur man kan hantera den. Skolan utgår från ungdomens individuella problematik. Föräldrarnas roll är viktig och familjen får övningar att pröva tillsammans mellan samtalen.

Parterapi

Parterapi erbjuds utgående från den KBT baserade modellen IBCT.

Parterapin börjar med ett gemensamt samtal, ett individuellt samtal med vardera part och ett återkopplingssamtal. Fokus ligger på att genom samtal och skattningar förstå bakgrund och problematik samt att komma överens om mål för terapin. Det är vanligt att par upplever redan den här delen av terapin som hjälpsam. I den aktivt behandlande delen av parterapin arbetar man sedan med moderna acceptans- och förändringsstrategier. Ofta räcker 4-8 besök för att en positiv och hållbar förändring ska ske i relationen. 

FAMILJETERAPI

Familjeterapi erbjuds utgående från EFFT. EFFT passar familjer där det finns utåtagerande beteende och konflikter. I EFFT arbetar man mot en trygg anknytning genom att lösa blockeringar mellan föräldrar och barn, stärka och trygga anknytningen och stärka föräldrars samarbete. Ett av de viktigaste målen i EFFT är att minska problem genom att skapa nya mönster av känslomässig tillgänglighet och lyhördhet. 

Familjeterapin inleds vanligtvis med ett gemensamt familjesamtal där alla familjemedlemmar närvarar. Om föräldrarna hellre önskar det så är det också möjligt att träffas utan barn. Under det första samtalet berättar ni om er familjs situation. Familjeterapin utformas sedan utgående från den individuella problematiken och kan innehålla familjesamtal, individuella samtal med föräldrar eller barn samt parsamtal. Också vuxna barn är välkomna på familjeterapi.


ORT & Online samtal

Samtal erbjuds personer som är boende i hela svenskfinland

Bor du i Sverige och vill boka tid hos mig? Det går också bra. Det tillkommer en mindre summa för utlandsbetalning när du betalar din faktura, men i övrigt fungerar betalningen precis som vanligt. 

Om du föredrar att träffas online så erbjuder jag online samtal. Jag skickar en länk till din mail som du enkelt kan öppna från din dator eller platta.