Terapi & samtalsstöd för vuxna

Psykologisk behandling grundar sig på evidensbaserade behandlingsmetoder. Jag erbjuder terapi för vuxna utgående från KBT och ACT. Inom KBT/ACT arbetar man med kopplingen mellan tankar-känslor-handlingar. Behandlingen söker strategier för att möjliggöra tanke- och beteendeförändringar som minskar dina problem och som stärker din förmåga att hantera din livssituation. Mellan besöken arbetar du kanske med hemuppgifter som vi tillsammans kommer överens om. Terapi passar dig som lider av oro, panik, stress, depression, fobi, tvång eller smärta. 

Samtalsstöd är för dig som behöver någon att prata med, men som inte är i behov av strukturerad terapi. Det kan gälla sorg, kris, sjukdom, relationsproblematik eller problem på arbetet. Grunden i vårt gemensamma arbete är då det enkla empatiska och reflekterande samtalet med fokus på de resurser du har i din tillvaro, i ditt nätverk och inom dig själv. 

Under de första 1-3 samtalen kartlägger vi tillsammans det du önskar få hjälp med. Förutom intervju som teknik så använder jag ibland också självskattningsformulär. 

Samtalsstöd barn & ungdomar

Jag samtalar med din tonåring om depression, oro och ångest, men också om livet krackel som hör utvecklingen till och som riskerar att ta över livsutrymmet. Det kan handla om utanförskap, skolproblem, bekymmer med kompisar eller familjeproblematik.

Under de första 1-3 samtalen kartlägger vi tillsammans vad barnet behöver hjälp med. Förutom intervju som teknik så använder jag ibland också självskattningsformulär. Beroende av ålder och problematik kan förälder delta i kartläggningssamtal. Den inledande bedömningen och planen för fortsatt kontakt delges förälder, med beaktande av behov, barnets egen vilja och ålder. Regelbunden återkoppling sker till förälder och när behov finns bjuds förälder också in för handledning/föräldrastöd. 

Observera att jag tar emot barn 10 år och äldre för samtalsstöd. Barn och ungdomar under 18 år ska ha godkännande av målsman för samtalsstöd hos Dandelia. 

Föräldrastöd

Föräldrastöd erbjuds dig eller er som har tankar och känslor kring föräldraskap och uppfostringsfrågor. Behovet av stöd kan bero till exempel på att du som förälder funderar över hur du ska klara vardagen med barn eller ungdomar med funktionsnedsättningar eller utåtagerande beteende. Det kan också handla om att du är ensam med oro för ditt barn. 

Du eller ni som föräldrapar är varmt välkomna till mig för samtal kring känslor och tankar kopplade till både det lilla och det stora barnets utmaningar och kring föräldraskapet. Under det första samtalet berättar du om din och din familjs situation. Under följande samtal funderar vi tillsammans över vad du själv behöver för att må bra och orka, hur du kan hantera vardagen i hemmet, främja det positiva samspelet och en skapa en varm och god kommunikationen med ditt barn samt hur du bäst stödjer barnet.

Föräldrastöd kan med fördel kombineras med samtalsstöd för barn och ungdomar. 

Parterapi

Parterapi kommer att erbjudas utgående från metoden Integrative Behaviour Couple Therapy (IBCT). Läs mer om metoden under fliken ”Om”. 

Online terapi & samtalsstöd

Terapi, samtalsstöd och föräldrastöd erbjuds personer som är boende i hela svenskfinland. Om du befinner dig utanför Åland, eller bor på Åland men föredrar att träffas online, så erbjuder jag online terapi och samtalsstöd. Jag skickar en länk till din mail som du enkelt kan öppna från din dator eller platta utan att ladda ner något program. 

Pris

  Terapi & samtalsstöd för vuxna

  65 €/50 minuter

  I Dandelias lokal i Mariehamn eller online (hembesök kan göras på förfrågan)

  Samtalsstöd för barn & ungdomar

  65 €/50 Minuter

  I Dandelias lokal i Mariehamn eller online (hembesök eller träffar på andra ställen kan göras på förfrågan)

  Föräldrastöd

  65/80 €/50 minuter

  65 € för en person, 80 € för par. I Dandelias lokal i Mariehamn eller online (hembesök kan göras på förfrågan)

  Parterapi

  På kommande

Priserna är inklusive moms. Vid hembesök tillkommer en kostnad. 

Faktura skickas till din mail efter varje besök. 

Avbokning på grund av förhinder eller sjukdom ska göras via e-post till [email protected] senast 24 timmar innan avtalad tid. Vid senare avbokning eller uteblivet besök debiteras fullt pris.