NEPSY-coachning för barn och ungdomar

Lösningsfokuserad Nepsy-coachning passar barn och ungdomar som har, eller där man tror tror att de har, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vi arbetar tillsammans för att öka självmedvetenhet och självförtroende,  hitta motivation samt utveckla strategier och verktyg. Vi tittar framåt och söker efter lösningar för att nå mål och klara utmaningar i hemmet, i vardagen och i skolan. Inom den lösningsfokuserade metoden utgår man från vad som fungerar och hur man kan göra mer av det. 

Genom samtal kan vi:

 • lära mera om NPF och om varför man fungerar som man gör
 • bygga självförtroende genom att notera vad man redan gör som fungerar
 • öka förmågan att se vad man kan påverka i sitt liv
 • skapa struktur, organisation och motivation 
 • jobba med att se vad man är bra på och vilka drömmar och mål man har
 • ta steg mot egna mål
 • arbeta med acceptans
 • öka förmågan att se andras perspektiv 
 • öva på att kommunicera med kompisar, lärare osv.
 • öva på att att ta plats 
 • öva på att säga nej eller fråga om hjälp
 • öva på att hantera svåra och intensiva känslor, ångest och motstånd
 
Inom ramen för Nepsy-coachning kan vi också arbeta utgående från tekniker inom KBT, t.ex. med tankar, känslor och beteendemönster. Vi jobbar på ett sådant sätt att det passar individen!
 
När Nepsy-coachen arbetar med ett barn eller en ungdom är en naturlig del av arbetet att:

 • fungera som ett nav som för samman och samarbetar med andra aktörer som föräldrar, skola, BUP osv.
 • stöda föräldrarna, informera om vad funktionsnedsättningen innebär och tillsammans fundera över vilket stöd barnet behöver i hemmet
 • hjälpa till att bygga upp stöd i skolan, t.ex. genom att i samarbete med skolan pröva individanpassade stödåtgärder
 
Nepsy-coachen kan också vid behov:
 
 • konkretisera begrepp i en utredning och handleda skolpersonal
 • göra en kartläggning av vilka verktyg barnet saknar, utgående från bedömningsmaterial
 • göra självskattningar av måendet
 • göra en sammanfattande bedömning av eventuellt behov av vidare utredning eller stöd
Nepsy coachning för barn och ungdomar

NEPSY-coachning för VUXNA

Lösningsfokuserad Nepsy-coachning passar vuxna som har, eller tror att de har, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vi arbetar tillsammans för att öka självmedvetenhet och självförtroende, hitta motivation samt utveckla strategier och verktyg. Vi tittar framåt och söker efter lösningar för att nå mål och klara utmaningar i vardagen och på jobbet. Inom den lösningsfokuserade metoden utgår man från vad som fungerar och hur man man kan göra mer av det. 

Genom samtal kan vi:

 • lära mera om NPF och om varför man fungerar som man gör
 • öka förmågan att se vad man kan påverka i sitt liv
 • skapa struktur, organisation och motivation 
 • jobba med att se vad man är bra på och vilka drömmar och mål man har
 • ta steg mot egna mål
 • arbeta med acceptans
 • öka förmågan att se andras perspektiv 
 • öva på att kommunicera med vänner, kollegor osv.
 • öva på att att ta plats 
 • öva på att säga nej eller fråga om hjälp
 • öva på att hantera svåra och intensiva känslor, ångest och motstånd
 
Inom ramen för Nepsy-coachning kan vi också arbeta utgående från tekniker inom KBT, t.ex. med dina tankar, dina känslor och ditt beteendemönster. Vi jobbar på ett sådant sätt att det passar just dig!
 
Nepsy-coachen kan också vid behov:
 
 • konkretisera begrepp i en utredning 
 • göra självskattningar av måendet
 • göra en sammanfattande bedömning av eventuellt behov av vidare utredning eller stöd

VAD ÄR NPF?