SamarbetEN

Nocturne rekommenderar Dandelia för professionellt stöd i samband med att man drabbas av sorg. 

 

Ung resurs erbjuder samtalsstöd hos Dandelia för ungdomar med särskilda behov som finns inom Boost:s verksamhet.

Dandelia samarbetar med sömnanalys.ax för utredningar av sömnrelaterad problematik. 

Dandelia erbjuder psykosocial handledning med KBT profilering med målsättningen att öka förutsättningar för sysselsättning, för arbetslösa kunder inom AMS verksamhet.

Referenser

Referens för hållande av utbildningar.

Planerare/kurskoordinator Pia Sjöstrand

tel. +358 (0)18-537 713

Referens för ledarskap/äldreomsorg.

Vårdö kommun/referens fås på begäran