VÄLKOMMEN TILL DANDELIA

 KBT MED INTEGRATIV TILLÄMPNING 
 

TERAPI & SAMTALSSTÖD FÖR VUXNA 

Jag erbjuder terapi för vuxna utgående från KBT och ACT. Terapi passar dig som lider av oro, panik, stress, depression, fobi, tvång eller smärta. Samtalsstöd är för dig som behöver någon att prata med, men som inte är i behov av strukturerad terapi. Det kan gälla sorg, kris, sjukdom, relationsproblem eller problem på arbetet. 

Mer om terapi & samtalsstöd >>

FÖRÄLDRASTÖD 

Föräldrastöd erbjuds dig eller er som har tankar och känslor kring föräldraskap och uppfostringsfrågor. Behovet av stöd kan bero på att du funderar över hur du ska klara vardagen med barn eller ungdomar med funktionsnedsättning eller utåtagerande beteende. Det kan också handla om att du är ensam med oro för barnet. 

Mer om föräldrastöd >>

SAMTALSSTÖD FÖR UNGDOMAR

Jag samtalar med din tonåring om depression, oro och ångest, men också om livets utmaningar som hör utvecklingen till och som riskerar att ta över livsutrymmet och påverka skolgång och relationer. Det kan handla om utanförskap, skolproblem, bekymmer med kompisar eller familjeproblematik.

Mer om samtalsstöd för ungdomar >>

PARTERAPI

Jag erbjuder parterapi utgående från den KBT baserade modellen IBCT, för par som vill arbeta på sin relation. IBCT passar både par som vill arbeta förebyggande med sin relation och som har svår problematik. IBCT är en framåtsyftande terapiform som utgörs av moderna och flexibla acceptans- och förändringsstrategier. 

Mer om parterapi>>

ARBETSHANDLEDNING

Jag handleder dig som arbetar med människor. Målsättningen kan vara att hitta förhållningssätt som tillåter att du mår bra i ett komplext och krävande arbete. Jag erbjuder också ledarskapshandledning samt personalgruppshandledning vid exempelvis konfliktsituationer.

Mer om arbetshandledning>>

UTBILDNING

Arbete med människor förutsätter att du har god kännedom både om dina egna känslor och reaktioner samt god kunskap i kommunikation. Jag erbjuder utbildning som syftar till medarbetarutveckling. Ämnet kan gälla svåra samtal, stresshantering eller självmedkänsla i arbetet. 

Mer om utbildning>>

HANDLEDNING FÖR ARBETSLÖSA

Jag erbjuder dig som är arbetslös handledning i samarbete med AMS. Handledning hos Dandelia ger dig möjlighet att väcka liv i din lust, hitta dig själv, fundera över vad du vill sysselsätta dig med samt staka ut vägen mot målet. Prata med din vägledare för mer information om handledning.

Mer om handledning för arbetslösa>>

ORGANISATION

Jag erbjuder konsultationsarbete och utvecklingsarbete inom kommunal äldreomsorg, barnomsorg och socialvård. Uppdraget kan innefatta såväl direkt ledarskap som administration. Hör av er och diskutera ert behov. 

Mer om organisationer>>

PRIVAT SOCIALSERVICE 

Jag erbjuder tjänster för klienter inom socialvården med behov av extra stöd. Du kan själv begära kostnadsfri tjänst hos Dandelia. Exempel på tjänster är psykosocialt stöd för barn, ungdomar och vuxna samt handledning för familjevårdare och stödfamiljer.

Mer om privat socialservice>>