VÄLKOMMEN TILL DANDELIA

 KBT MED INTEGRATIV TILLÄMPNING 
 

TERAPI & SAMTALSSTÖD FÖR VUXEN

Jag erbjuder terapi för vuxna utgående från KBT och ACT. Terapi passar dig som lider av oro, panik, stress, depression, fobi, tvång eller smärta. Samtalsstöd är för dig som behöver någon att prata med, men som inte är i behov av strukturerad terapi. Det kan gälla sorg, kris, sjukdom, relationer, föräldraskap eller problem på arbetet. 

Mer om terapi & samtalsstöd >>

SAMTALSSTÖD FÖR UNGDOM

Jag samtalar med din tonåring om depression, oro och ångest, men också om livets utmaningar som hör utvecklingen till och som riskerar att ta över livsutrymmet och påverka skolgång och relationer. Det kan handla om utanförskap, skolproblem, bekymmer med kompisar eller familjeproblematik.

Mer om samtalsstöd för ungdom >>

ÅNGESTSKOLA FÖR UNGDOM MED FÖRÄLDRAR

Jag erbjuder ångestskola för ungdomar med ångest och oro samt deras föräldrar. Ångestskolan innebär tre strukturerade samtal och passar ungdomar som ofta upplever oro i olika sammanhang och som har problem med relationer, att gå till skolan eller att testa nya saker som följd. 

Mer om ångestskola för ungdom med föräldrar >>

PARTERAPI

Jag erbjuder parterapi utgående från den KBT baserade modellen IBCT, för par som vill arbeta på sin relation. IBCT passar både par som vill arbeta förebyggande med sin relation och som har svår problematik. IBCT är en framåtsyftande terapiform som utgörs av moderna och flexibla acceptans- och förändringsstrategier. 

Mer om parterapi>>

FAMILJETERAPI

Jag erbjuder familjeterapi för familjer där det finns beteendeproblem eller konflikter. I EFFT arbetar man mot en trygg anknytning genom att lösa blockeringar mellan föräldrar och barn och stärka föräldrars samarbete. Ett av de viktigaste målen är att minska problem genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet. 

Mer om familjeterapi >>

ARBETSHANDLEDNING

Jag handleder dig som arbetar med människor. Målsättningen kan vara att hitta förhållningssätt som tillåter att du mår bra i ett komplext och krävande arbete. Jag erbjuder också ledarskapshandledning samt personalgruppshandledning vid exempelvis konfliktsituationer.

Mer om arbetshandledning>>

HANDLEDNING FÖR ARBETSLÖSA

Jag erbjuder dig som är arbetslös handledning i samarbete med AMS. Handledning hos Dandelia ger dig möjlighet att väcka liv i din lust, hitta dig själv, fundera över vad du vill sysselsätta dig med samt staka ut vägen mot målet. Prata med din vägledare för mer information om handledning.

Mer om handledning för arbetslösa>>

UTBILDNING

Arbete med människor förutsätter att du har god kännedom både om dina egna känslor och reaktioner samt i kommunikation. Jag erbjuder utbildning som syftar till medarbetarutveckling. Ämnet kan gälla svåra samtal, stresshantering eller självmedkänsla. Kurserna kan köpas av arbetsgivare. Hör av dig och diskutera ert behov. 

Mer om utbildning>>

PRIVAT SOCIALSERVICE 

Jag erbjuder tjänster för klienter inom socialvården med behov av extra stöd. Du kan själv begära kostnadsfri tjänst hos Dandelia. Exempel på tjänster är psykosocialt stöd för barn, ungdomar och vuxna samt handledning för familjevårdare och stödfamiljer.

Mer om privat socialservice>>

ORGANISATION

Jag erbjuder ledarskap och administration inom kommunal äldreomsorg, barnomsorg och socialvård. Jag erbjuder också utredningar och projektledning inom kommunal förvaltning och Ålands Landskapsregering. Hör av er och diskutera ert behov. 

Mer om organisationer>>