VÄLKOMMEN TILL DANDELIA

TERAPI, SAMTALSSTÖD, HANDLEDNING & UTBILDNING
 

TERAPI & SAMTALSSTÖD FÖR VUXEN

Terapi för vuxna utgår från KBT och ACT. Terapi passar dig som lider av oro, panik, stress, depression, fobi, eller tvång. Samtalsstöd är för dig som behöver någon att prata med, men som inte är i behov av strukturerad terapi. Det kan gälla sorg, kris, sjukdom, relationer, föräldraskap eller problem på arbetet. 

Mer om terapi & samtalsstöd >>

SAMTALSSTÖD FÖR UNGDOM

Samtalsstöd för tonåringar innebär samtal om depression, oro och ångest, men också om livets utmaningar som hör utvecklingen till och som riskerar att ta över livsutrymmet och påverka skolgång och relationer. Det kan handla om utanförskap, skolproblem, bekymmer med kompisar eller familjeproblematik.

Mer om samtalsstöd för ungdom >>

ÅNGESTSKOLA FÖR UNGDOM MED FÖRÄLDRAR

Ångestskola för ungdomar med ångest och oro samt deras föräldrar innebär tre strukturerade samtal. Ångestskola passar ungdomar som ofta upplever oro i olika sammanhang och som har problem med relationer, att gå till skolan eller att testa nya saker som följd. 

Mer om ångestskola för ungdom med föräldrar >>

PARTERAPI

Parterapi erbjuds utgående från den KBT baserade modellen IBCT, för par som vill arbeta på sin relation. IBCT passar både par som vill arbeta förebyggande med sin relation och som har svår problematik. IBCT är en framåtsyftande terapiform som utgörs av moderna och flexibla acceptans- och förändringsstrategier. 

Mer om parterapi>>

FAMILJETERAPI

Familjeterapi passar familjer där det finns beteendeproblem eller konflikter. I EFFT arbetar man mot en trygg anknytning genom att lösa blockeringar mellan föräldrar och barn och stärka föräldrars samarbete. Ett av de viktigaste målen är att minska problem genom att skapa nya mönster av emotionell tillgänglighet. 

Mer om familjeterapi >>

ARBETSHANDLEDNING

Handledning passar särkilt dig som arbetar med människor. Målsättningen kan vara att hitta förhållningssätt som tillåter att du mår bra i ett komplext och krävande arbete. Arbetshandledning erbjuds för individer, arbetsgrupper och också för dig som arbetar som ledare. 

Mer om arbetshandledning>>

HANDLEDNING FÖR ARBETSLÖSA

Arbetslivshandledning för dig som är långtidsarbetslös erbjuds i samarbete med AMS. I handledningen arbetar vi lösningsfokuserat för att nå dina egna mål. Prata med din vägledare för mer information om kostnadsfri handledning.

Mer om handledning för arbetslösa>>

UTBILDNING

Arbete med människor förutsätter god kännedom om egna känslor och reaktioner samt i kommunikation. Dandelia erbjuder utbildning och workshops som syftar till medarbetarutveckling. Ämnet kan gälla svåra samtal, beteendeförändring med CPS, stresshantering eller välmående. Kurserna kan köpas av arbetsgivare. Hör av dig och diskutera ert behov. 

Mer om utbildning>>

ORGANISATION

Dandelia erbjuder ledarskap och administration inom kommunal äldreomsorg, barnomsorg och socialvård. Dandelia erbjuder också utredningar och projektledning inom motsvarande områden. 

Mer om organisationer>>

NEPSY COACHNING

Lösningsfokuserad neuropsykiatrisk coachning fokuserar på att hjälpa personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) att hantera utmaningar och nå mål genom att utveckla strategier och verktyg. Coachen kan hjälpa till att stöda förmågor för att hantera vardagens krav, öka självmedvetenhet eller självförtroende, att förbättra relationer, öka skolprestationer eller att arbeta med problematiskt beteende som utåtagerande beteende eller skolfrånvaro. Coachningen riktar sig till barn, ungdomar och vuxna. 

NY tjänst på kommande!