Dandelia erbjuder utbildning, handledning och organisationsutveckling för en ökad kompetensnivå och produktivitet. Tjänsterna erbjuds enligt nedanstående modeller, eller skräddarsys utgående från behovet i verksamheten. Tjänsterna kan också kombineras, till exempel kan en utbildning i att arbeta med beteendeförändring efterföljas av implementering och handledning. 

 Det beteendeanalytiska perspektivet och modern forskning används som grund. 

Utbildning erbjuds på Åland, i övriga svenskfinland och i Sverige. Utbildning sker online eller på plats, på svenska eller engelska. Alla utbildningar kan beställas av arbetsgivare, föreningar och andra organisationer. Utbildningarna passar bra under personaldagar, som workshops eller för professionell fortbildning.

utbildning

Svåra samtal i arbete med människor

Från Öppna Högskolan på Åland – åter som tredagars kurs i kursutbudet VT23 och HT23, se www.open.ax

Mina utbildningar inom svåra samtal står på två ben; självkännedom och kommunikationstekniker. Ofta lär man sig om kommunikationsmodeller men har svårt att tillämpa dem för att de egna tankarna och känslorna kommer i vägen. I utbildningen lär du känna dig själv och dina egna reaktionsmönster, för att sedan lära dig om och öva på kommunikationstekniker. 

Utbildningen passar alla som arbetar med människor och har svåra samtal i arbetet. Utbildningen kan också anpassas särskilt för chefer. 

Exempel på svåra samtal:
– Samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information
– Samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov
– Samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik
– Samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende 
– Samtal då mönster behöver brytas och det finns ett motstånd mot förändring

Omfattning: 1 – 3 dagar

Kursinnehåll 1 – 2 dagars utbildning: 
– Vad är ett svårt samtal
– När du är i vägen för dig själv
– Känslornas roll
– Koppling mellan tankar, känslor och beteenden
– Vem är det du möter
– Vikten av empati
– Icke verbal kommunikation
– Kommunikationstekniker; Motivational Interviewing (MI), Nonviolent Communication och andra evidensbaserade metoder
– Tillämpning och övning av kommunikationstekniker

Under en 3 heldagars utbildning tillkommer särskild fördjupning inom övning och tillämpning av kommunikationstekniker. Följande områden kan också behandlas enligt överenskommelse: 

– Konflikter och konflikthantering 
– Vad är stress
– Stresshantering
– Feedbacktrappan
– Att skapa agenda för samtal

Tillämpning av kommunikationstekniker baseras alltid på områden som är aktuella för deltagarna.

Utbildningen kan med fördel kombineras med efterföljande implementerande handledning. 

Stress och stresshantering 

Från Öppna Högskolan på Åland – åter i kursutbudet VT23 och HT23, se www.open.ax

Utbildningen riktar sig till dig som önskar kunskap om stress och redskap för att förebygga och hantera stress i arbetet eller privatlivet. Kursen är avsedd att vara praktiskt tillämpningsbar och passar både dig som är arbetstagare och som vill förebygga stress eller dig som lider av utmattning. Den passar också dig som arbetar med stress och stressförebyggande inom t.ex. HR. 

Kursinnehåll:
– Vad är stress
– Belastning
– Arbetsmiljö och stress
– Hur påverkar stress oss
– Utmattning 
– Återhämtning
– Att hitta långsiktig balans

Omfattning: 0,5 – 1 dag. 

Att arbeta med beteendeförändring med barn & unga

Jobbar du med barn eller ungdomar som har ett problematiskt beteende?

Från och med oktober 2023 erbjuder jag en kurs inom beteendeförändring, utgående från den strukturerade modellen Collaborative & Proactive Solutions (CPS-modellen). 

Jag har själv min utbildning i CPS direkt från dr. Ross Greene. 

Kursinnehåll: 

Barn och ungdomar beter sig så bra de kan. När ett barn inte beter sig på sätt som omgivningen förväntar sig beror det på att han eller hon inte har utvecklat de kognitiva- och tankefärdigheter som krävs för att förstå och hantera de utmaningar och krav han ställs inför. 

Innehållet baseras på det beteendenalytiska perspektivet och dr. Ross Greenes strukturerade modell Collaborative & Proactive Solutions (CPS-modellen). 

Målsättningen med kursen är att deltagaren får ökad kunskap om beteendeproblem och lär sig grunderna i CPS-modellen för att praktiskt kunna tillämpa den i sitt arbete. 

Målsättningen med CPS är att hjälpa barn och ungdomar att lösa problem som påverkar deras liv på ett samarbetande och proaktivt sätt. CPS-modellen är icke-bestraffande och icke-motstridande och syftar till att minska sannolikheten för konflikter, förbättra relationer, förbättra kommunikationen och hjälpa barn och ungdomar att lära sig visa konstruktiva färdigheter. 

Utbildningen kan med fördel kombineras med efterföljande implementerande handledning.

Omfattning: 1-2 dagar
 

Läs om CPS här:

En artikel om CPS i skolan

Om CPS och dr. Ross Greene

Självmedkänsla för välmående utgående från KBT 

Vad tänker du om jag påstår att du inte nödvändigtvis är den du tror att du är? Vårt Jag är till stor del en social konstruktion, skapad utgående från social förstärkning. Vi människor tenderar att suga åt oss den negativa feedback vi får genom livet och bilda vad vi uppfattar som ’sanningar’ om vem vi är. Negativa tankar kan leda till att vi tappar taget om vår inre riktning och glider in i oro, ångest, depression. Det är inte ovanligt att negativa tankar är en orsak till arbetsrelaterad utmattning. Den goda nyheten är att vi kan lära oss förhålla oss till våra tankar och känslor för att bli lite snällare mot oss själva och leva konstruktivt utgående från våra inre värderingar. I utbildningen får du mera kunskap om det beteendeanalytiska perspektivet på välmående och så ställer vi oss frågan – ’Vem är jag och vad vill jag?’

Kursen passar alldeles utmärkt för arbetsgrupper under t.ex. en kick off-dag, work-shop eller personaldag. Detta är en informativ kurs menad att ge igenkännande och nya tankar, både individuellt och som grupp.

Kursinnehåll:
– Är jag snäll mot mig själv?
– Kopplingen mellan tankar, känslor och beteenden
– Tankefällor och kopplingen till nedstämdhet, oro, ångest och utmattning
– Strategier hämtade från KBT och Self Compassion för att förebygga och lindra nedstämdhet, oro, ångest och utmattning
– Att lära känna sin inre kompass och ta ut riktningen mot framtiden

Omfattning: 0,5 – 1 dag.

HAndledning

Arbetshandledning

Arbetar du till exempel som skolkurator, lärare, assistent, studiehandledare, polis, inom församlingen, sjukvården, socialvården, äldreomsorgen, barnomsorgen, HR eller någon annanstans där du i ditt arbete möter människor?

Arbetshandledningen utgår från ett beteendeanalytiskt perspektiv med basen i KBT och erbjuds för såväl individer som grupper. 

Den klassiska arbetshandledningen anpassas till ditt behov inom din profession, med fokus på att hitta lösningar på svårigheter och praktiska problem i arbetet. Målsättningen med handledningen kan vara till exempel att hitta strategier för klientarbete, kommunikationsteknik, bidra till stärkt yrkesidentitet eller att hitta förhållningssätt som tillåter att du långsiktigt mår bra i ett komplext och krävande arbete. 

Tjänsten kan köpas för enskilda anställda eller personalgrupper. Handledningen kan ske på er arbetsplats, i min lokal eller online.

Ledarskapshandledning

Arbetar du som ledare? Ledarskapet ställer allt större krav på individen. Det gäller att balansera yttre krav mot tid, ekonomiska medel och egen kapacitet. 

Jag erbjuder yrkeshandledning för dig som arbetar med ledarskap. Vi utgår från ett beteendeanalytiskt perspektiv, med fokus på att hitta balans i kravhantering och eget mående. 

Handledningen kan ske på er arbetsplats, i min lokal eller online.

Organisation

Utvecklingsarbete slukar en stor del av arbetstiden inom offentlig sektor. Ibland är det klokt att en oberoende person arbetar med förnyandet. Behöver du hjälp med processutveckling, nya arbetsmodeller, annan projektledning eller direkt ledarskap så finns jag tillgänglig för deltidsuppdrag.

Jag erbjuder följande tjänster: 

  • Ledarskap och administration inom åländsk socialvård, äldreomsorg och barnomsorg
  • Utredningar och projektledning inom process och organisationsutveckling tex. utveckling av organisationsmodeller, policys, planer, metoder och tjänster inom åländsk socialvård, äldreomsorg och barnomsorg