HAndledning

Arbetshandledning

Arbetar du till exempel som skolkurator, lärare, assistent, studiehandledare, polis, inom församlingen, sjukvården, socialvården, äldreomsorgen, barnomsorgen, HR eller någon annanstans där du i ditt arbete möter människor?

Utgående från en bred erfarenhet av arbete inom det sociala arbetets områden handleder jag dig och dina kollegor. Arbetshandledningen anpassas till ert behov. Målsättningen kan vara att hitta strategier för det operativa arbetet och komplex kommunikation, att stärka arbetsgruppens kunnande och samarbete och inte minst att du ska bibehålla balans och må bra. 

Arbetshandledningen utgår från ett beteendeanalytiskt perspektiv och/eller lösningsfokuserad metod och erbjuds för såväl individer som grupper. Handledningen kan ske på er arbetsplats, i min lokal eller online.   

Ledarskapshandledning

Arbetar du som ledare? Ledarskapet ställer allt större krav på individen. Det gäller att balansera yttre krav mot tid, ekonomiska medel och egen kapacitet. 

Jag erbjuder yrkeshandledning för dig som arbetar med ledarskap. Vi utgår från ett beteendeanalytiskt perspektiv, med fokus på att hitta balans i kravhantering och eget mående. 

Handledningen kan ske på er arbetsplats, i min lokal eller online.