utbildning

Utbildning erbjuds på Åland, i övriga svenskfinland och i Sverige. Utbildning sker online eller på plats.

Alla utbildningar kan beställas av arbetsgivare, föreningar och andra organisationer. 

Mina utbildningar passar bra som workshops, på personaldagar och för professionell fortbildning. Det beteendeanalytiskta perspektivet används som grund för innehållet.

Jag utbildar till exempel inom områdena:

Svåra samtal med människor

Från Öppna Högskolan på Åland – åter som tredagars kurs i kursutbudet VT23, se www.open.ax

Mina utbildningar inom Svåra samtal står på två ben; självkännedom och kommunikationstekniker. Ofta lär man sig om kommunikationsmodeller men har svårt att tillämpa dem för att de egna tankarna och känslorna kommer i vägen. I utbildningen lär du känna dig själv och dina egna reaktionsmönster, för att sedan lära dig om och öva på kommunikationstekniker. 

Exempel på svåra samtal:
– Samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information
– Samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov
– Samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik
– Samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende 
– Samtal då mönster behöver brytas och det finns ett motstånd mot förändring

Omfattning: 1 – 3 dagar

Kursinnehåll 1 – 2 dagars utbildning: 
– Vad är ett svårt samtal
– När du är i vägen för dig själv
– Känslornas roll
– Koppling mellan tankar, känslor och beteenden
– Vem är det du möter
– Vikten av empati
– Icke verbal kommunikation
– Kommunikationstekniker; MI, Nonviolent Communication och andra evidensbaserade metoder
– Tillämpning och övning av kommunikationstekniker

Under en 3 heldagars utbildning tillkommer särskild fördjupning inom övning och tillämpning av kommunikationstekniker. Följande områden kan också behandlas enligt överenskommelse: 

– Konflikter och konflikthantering 
– Vad är stress
– Stresshantering
– Feedbacktrappan
– Att skapa agenda för samtal

Tillämpning av kommunikationstekniker baseras alltid på områden som är aktuella för deltagarna.

Svåra samtal för chefer

Målet med utbildningen är att ge chefer en möjlighet att i ett gemensamt och öppet forum diskutera utmaningar i svåra samtal samt att få användbara redskap för att såväl må bra i ett krävande arbete som att kunna kommunicera på ett tydligt och konstruktivt sätt trots att samtalet är svårt. 

Också denna utbildning står på två ben; självkännedom och kommunikationstekniker. Ofta lär man sig om kommunikationsmodeller men har svårt att tillämpa dem för att de egna tankarna och känslorna kommer i vägen. I utbildningen lär du känna dig själv och dina egna reaktionsmönster, för att sedan lära dig om och öva på kommunikationstekniker. 

Exempel på svåra samtal:
– Samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information
– Samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov
– Samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik
– Samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende 
– Samtal då mönster behöver brytas och det finns ett motstånd mot förändring

Omfattning: 1 – 3 dagar

Kursinnehåll 1 – 2 dagars utbildning: 
– Vad är ett svårt samtal
– När du är i vägen för dig själv
– Känslornas roll
– Koppling mellan tankar, känslor och beteenden
– Vem är det du möter
– Vikten av empati
– Icke verbal kommunikation
– Kommunikationstekniker; MI, Nonviolent Communication och andra evidensbaserade metoder
– Tillämpning och övning av kommunikationstekniker

Under en 3 heldagars utbildning tillkommer särskild fördjupning inom övning och tillämpning av kommunikationstekniker. Följande områden kan också behandlas enligt överenskommelse: 

– Konflikter och konflikthantering 
– Vad är stress
– Stresshantering
– Feedbacktrappan
– Att skapa agenda för samtal

Tillämpning av kommunikationstekniker baseras alltid på områden som är aktuella för deltagarna.

Stress och stresshantering 

Från Öppna Högskolan på Åland – åter i kursutbudet VT23, se www.open.ax

Utbildningen riktar sig till dig som önskar kunskap om stress och redskap för att förebygga och hantera stress i arbetet eller privatlivet. Kursen är avsedd att vara praktiskt tillämpningsbar och passar både dig som är arbetstagare och som vill förebygga stress eller dig som lider av utmattning. Den passar också dig som arbetar med stress och stressförebyggande inom t.ex. HR. 

Kursinnehåll:
– Vad är stress
– Belastning
– Arbetsmiljö och stress
– Hur påverkar stress oss
– Utmattning 
– Återhämtning
– Att hitta långsiktig balans

Omfattning: 0,5 – 1 dag. 

Självmedkänsla för välmående utgående från KBT  

Vad tänker du om jag påstår att du inte nödvändigtvis är den du tror att du är? Vårt Jag är till stor del en social konstruktion, skapad utgående från social förstärkning. Vi människor tenderar att suga åt oss den negativa feedback vi får genom livet och bilda vad vi uppfattar som ’sanningar’ om vem vi är. Negativa tankar kan leda till att vi tappar taget om vår inre riktning och glider in i oro, ångest, depression. Det är inte ovanligt att negativa tankar är en orsak till arbetsrelaterad utmattning. Den goda nyheten är att vi kan lära oss förhålla oss till våra tankar och känslor för att bli lite snällare mot oss själva och leva konstruktivt utgående från våra inre värderingar. I utbildningen får du mera kunskap om det beteendeanalytiska perspektivet på välmående och så ställer vi oss frågan – ’Vem är jag och vad vill jag?’

Kursen passar alldeles utmärkt för arbetsgrupper under t.ex. en kick off-dag, work-shop eller personaldag. Detta är en informativ kurs menad att ge igenkännande och nya tankar, både individuellt och som grupp.

Kursinnehåll:
– Är jag snäll mot mig själv?
– Kopplingen mellan tankar, känslor och beteenden
– Tankefällor och kopplingen till nedstämdhet, oro, ångest och utmattning
– Strategier hämtade från KBT och Self Compassion för att förebygga och lindra nedstämdhet, oro, ångest och utmattning
– Att lära känna sin inre kompass och ta ut riktningen mot framtiden

Omfattning: 0,5 – 1 dag.

HAndledning

Arbetshandledning

Arbetar du till exempel som skolkurator, pedagog, polis, inom församlingen, sjukvården, socialvården, HR eller någon annanstans där du i ditt arbete möter människor?

Arbetshandledningen utgår från ett beteendeanalytiskt perspektiv med basen i KBT och erbjuds för såväl individer som grupper. 

Den klassiska arbetshandledningen anpassas till ditt behov inom din profession, med fokus på att hitta lösningar på svårigheter och praktiska problem i arbetet. Målsättningen med handledningen kan vara till exempel att hitta strategier för klientarbete, kommunikationsteknik, bidra till stärkt yrkesidentitet eller att hitta förhållningssätt som tillåter att du långsiktigt mår bra i ett komplext och krävande arbete. 

Tjänsten kan köpas för enskilda anställda eller personalgrupper. Handledningen kan ske på er arbetsplats, i min lokal eller online.

Ledarskapshandledning

Arbetar du som ledare? Ledarskapet ställer allt större krav på individen. Det gäller att balansera yttre krav mot tid, ekonomiska medel och egen kapacitet. 

Jag erbjuder yrkeshandledning för dig som arbetar med ledarskap. Vi utgår från ett beteendeanalytiskt perspektiv, med fokus på att hitta balans i kravhantering och eget mående. 

Handledningen kan ske på er arbetsplats, i min lokal eller online.

Organisation

Utvecklingsarbete slukar en stor del av arbetstiden inom offentlig sektor. Ibland är det klokt att en oberoende person arbetar med förnyandet. Behöver du hjälp med processutveckling, nya arbetsmodeller, annan projektledning eller direkt ledarskap så finns jag tillgänglig för tillfälliga deltidsuppdrag.

Jag erbjuder följande tjänster: 

  • Ledarskap och administration inom åländsk socialvård, äldreomsorg och barnomsorg
  • Utredningar och projektledning inom process och organisationsutveckling tex. utveckling av organisationsmodeller, policys, planer, metoder och tjänster inom åländsk socialvård, äldreomsorg och barnomsorg

Övriga tjänster

För polisen

 

Jag erbjuder intressebevakning för barn i brottmål.