Handledning för arbetslösa

Vill du utveckla dig själv och hitta nya möjligheter? Handledning hos Dandelia ger dig möjlighet att hitta dig själv, fundera över vad du vill sysselsätta dig med samt staka ut vägen mot målet. 

Dandelia erbjuder dig som är arbetslös kostnadsfri handledning utgående från psykosocialt stöd och KBT!

Vi formar ett program utgående från dina behov där vi tillsammans jobbar med tankar och känslor för att hitta balans och livskvalitet. 

Vi väcker liv i din lust samtidigt som vi arbetar med eventuella hinder som ligger på vägen fram till ditt mål. 

Om det  är till hjälp för just dig övar vi på att skriva CV, arbetsintervjusituationen eller att ta kontakt med och besöka arbetsgivare eller skolor. 

Prata med din vägledare på AMS för mera information!