Handledning för arbetslösa

Är du arbetslös? Det är lätt att tappa motivationen och tron på sig själv efter en längre tid som arbetslös. Tidigare stressreaktioner, depression och ångest, sjukdom, handikapp eller destruktiva tankefällor kan göra det svårt att ta steget ut i sysselsättning igen. 

Dandelia erbjuder dig som är arbetslös kostnadsfri handledning utgående från psykosocialt arbete och KBT!

Vi individsyr ett program utgående från dina behov där vi tillsammans jobbar med tankar och känslor som försvårar återgång till sysselsättning. 

Om det  är hjälpsamt för just dig övar vi på att skriva CV, arbetsintervjusituationen eller att ta kontakt med och besöka arbetsgivare eller skolor. 

Prata med din vägledare på AMS för mera information och berätta vad just du behöver hjälp med!