Tillämpad avslappning

Det är ofta svårt att bryta en ond spiral av stress och uppvarvning. Stress innebär en fysiologisk stressreaktion; hjärtat slår snabbare, andningen blir ytlig och snabb, man kallsvettas och blodtrycket ökar. Det är kroppens automatiska svar på ett hot. 

Tillämpad avslappning är teknik som handlar om att bryta den onda cirkeln genom att steg för steg vänja om kroppen så att den automatiskt slappnar av när den får en viss signal. Signalen kan vara en fras som kopplas samman med avslappning. 

Precis som andra färdigheter är tillämpad avslappning någonting som du behöver öva på, men när du väl har lärt dig så är det någonting du kan använda i många olika situationer för att sänka stress- och ångestnivån. Det är bland annat verksamt vid oro, tinnitus och smärta. 

Börja träna tillämpad avslappning med hjälp av ljudfilerna nedan. behöver du stöd i träningen så kan du boka in en tid hos mig. Då hjälper jag dig med strukturerad övning. Om du vill kan vi kombinera tillämpad avslappning med Mindfulnessbaserade övningar och/eller terapeutiska tekniker. 

För att få rutin på träningen kan det vara bra att på förhand bestämma en plats och tid på dagen. Ett tips är att lägga in påminnelser i telefonen. 

Steg 1, Spänna och slappna av

Ljudfil steg 1

Börja med att träna steg 1 dagligen under några veckor, gärna 5-10 gånger per dag. Träna när du känner dig lugn. 

Steg 2, Slappna av 

Ljudfil steg 2

Träna steg 2 dagligen tills du känner att du behärskar övningen. Då är du redo för att använda dig av steg 3 i en ansträngd situation. 

Steg 3, Slappna av i stunden 

Ljudfil steg 3

Steg 3 är till för att användas när du behöver den; i bilen, på väg till ett möte eller när du av någon annan orsak känner dig stressad eller orolig.